Symulacja kredytu

Na mocy odpowiedniego rozporządzenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) banki mają obowiązek przeprowadzenia symulacji kredytowej każdemu klientowi przed podpisaniem umowy. Dzięki przedstawieniu takich informacji klient ma możliwość analizy czy kredyt jest opłacalny czy nie. W przypadku podjęcia finansowania, które staje się niekorzystne może obwiniać tylko i wyłącznie siebie. Proces samej symulacji opiera się na obliczeniu i zsumowaniu wszelkich kosztów związanych z kredytem, czyli w takiej sytuacji nic bank nie może ukryć przed konsumentem. Symulacja kredytu jakiej dokonuje bank jest wyjątkowo korzystną alternatywą dla samego kredytobiorcy. Jest to sprawdzenie zdolności kredytowej aplikanta. Dzięki niej dowiadujemy się co dokładnie czeka nas w kwestii wszelkich opłat związanych z powierzanymi przez bank pieniędzmi. Niekorzystnym aspektem owej operacji jest opłata jaką bank rości sobie za przeprowadzenie owej wstępnej symulacji. Jeżeli nie stać nas na pomoc banku w tym zakresie to powinniśmy skorzystać z internetowych narzędzi. Są to wszelkiego typu kalkulatory kredytowe, dzięki którym jesteśmy w stanie oszacować miesięczny poziom rat kredytu. Jeżeli wymagamy aby nasza analiza była bardziej wiarygodna i dokładna to możemy zdecydować się na pomoc doradcy finansowego. Jednak za taką usługę również będziemy zobligowani zapłacić. Symulacja kredytu może być również dokonana w określonym banku. Niestety każda symulacja przeprowadzona na poczet kredytu w przypadku nie podjęcia finansowania obniża naszą zdolność kredytową oraz uregulowaniem odpowiedniej kwoty. A ona nie jest wcale taka niska. Każda symulacja kredytowa opiera się na wysłaniu zapytania do Biura Informacji Kredytowej, które jest odnotowywane. W przypadku kilku zapytań banki widzą, że klient jest niepewny i nierzetelny w swoich postanowieniach co znacząco wpływa na zdolność kredytową.

Dodaj komentarz